Natuurbehoud / Project Palearis

Achttien soorten Spiny-tailed Iguanas (Ctenosaura spp.) zijn beschreven, maar door gebrek aan onderzoek is de beschermingsstatus van de meeste soorten onbekend. Het IRCF werkte onlangs mee aan de uitgave van een geïllustreerde gids van Ctenosaurussen voor de V.S., met als doel de inspecteurs te helpen bij de identificatie van de dieren en zodoende een handje toe te steken bij het handhaven van de nationale beschermingswetten.

Guatemalan Black Iguana

Eén bedreigde Ctenosaura soort, onderwerp van een intensief onderzoek, bewoont dezelfde, beperkt voorkomende, stukken droog bos als de Guatemalteekse Korsthagedis. Project Paleari, ten voordele van de Guatemalteekse Spiny-tailed Iguana, werd door Zootropic opgestart op aanraden van het IRCF en de Atlanta Zoo. Het werd opgericht om samen te werken met Project Heloderma en zodoende te profiteren van dezelfde onderzoek- en onderwijsprogramma’s en reservaten. Naast een bedreigd leefgebied, eenzelfde probleem als dat van de Guatemalteekse Korsthagedis, wordt op deze soort ook intensief gejaagd. Behalve de reeds jarenlange kleinschalige jacht door autochtonen, waarvoor deze dieren als voedsel dienen, heeft onderzoek aangetoond dat er ook grote aantallen (ongeveer 200 per keer) werden gevangen en verkocht aan buitenlanders voor de illegale handel in huisdieren. Gewapend met deze informatie, samen met de cijfers over de kleine aantallen in het wild voorkomende exemplaren en de beperkte verspreiding van de soort, dienden de vertegenwoordigers van Zootropic en de IUCN Iguana Specialist Group, waarvan het IRCF een lid is, een succesvolle aanvraag in om C. Palearis en drie andere leden van dezelfde tak (C. Melanosterna, C. Bakeri en C. Oerdirhina) op CITES Appendix II te plaatsen.

Guatemalan Black Iguana Exo Terra supporting IRCF and its partners
 
FacebookYouTubeTwitterGoogle PlusInstagramLogo Conservation Networking

Accounts

Paswoord vergeten?

Register Now
3e ontdekking van een nieuwe soort tijdens een Exo Terra expeditie